IBO 2017 – SỰ TẮT GEN

Đề

David Baulcombe đã khám phá hiện tượng làm tắt gen nhờ ARN.
Tiến hành chuyển gen mã hóa protein huỳnh quang xanh (GFP) vào cây. Các cây được xử lý với các ARN để làm tắt gen GFP, sau đó cho cây tạo thành hạt (các ARN được thêm vào không có mặt ở thế hệ tiếp theo). Các ARN được dùng để xử lý thế hệ cây bố mẹ có trình tự bổ sung với trình tự của promoter hoặc các trình tự mã hóa protein GFP, hoặc là trình tự ngẫu nhiên (không bổ sung). Các cây bố mẹ, thế hệ con, và cây đối chứng (không được chuyển gen GPF ) được quan sát dưới đèn UV.

Treated plant: câu được xử lý

Progeny: thế hệ con

Unmodified: cây đối chứng

Gene for GFP inserted: gen protein huỳnh quang xanh (GFP) được chèn vào

Treatment RNA complemented: xử lý với ARN bổ sung

Random: trình tự ngẫu nhiên

Promoter: trình tự promoter

Protein coding: trình tự mã hóa cho protein

Mỗi phát biểu dưới đây đúng hay sai?
A. Lá cây biểu hiện GFP có màu tối thẫm hơn dưới ánh sáng UV.
B. Sự tắt biểu hiện gen nhờ ARN vẫn có khả năng xảy ra khi không sử dụng ARN xử lý có trình tự bổ sung với mARN đích.
C. Những thay đổi về mức độ biểu hiện gen có thể được di truyền qua các thế hệ mà không liên quan đến đột biến trên trình tự ADN.
D. Sự tắt gen liên quan đến trình tự mã hóa protein của gen có thể di truyền được.

Đáp án của IBO

A.Sai; B.Đúng; C.Đúng; D.Sai

_Nhóm cây đối chứng có là màu thẫm khi quan sát dưới UV. Những cây được chuyển gen GPF và không bị tắt sẽ có màu xanh lục sáng.
_Promoter không được phiên mã nhưng siARN định hướng nhắm đến promoter vẫn có thể chặn sự biểu hiện của gen.
_Gen GFP bị tắt ở thế hệ con trong khi không còn siARN, trường hợp siARN nhắm đến promoter (xử lý siARN-trình tự mã hóa protein có tác dụng như một nhóm đối chứng để chứng minh siARN không làm thay đổi trình ADN nó bổ sung với).
_ Điều này không được di truyền, từ đó có thể rút ra khả năng cao đây không phải là di truyền ngoại gen.

Giải thích của mình

A. Với câu này hãy phân tích hình ảnh cho sẵn

Lá cây không được chuyển gen dưới đèn UV có màu thẫm. Trong khi đó lá cây được chuyển gen GPF và được xử lý với các ARN bổ sung với trình tự ngẫu nhiên (không ảnh hưởng đến trình tự mã hóa protein hay sự biểu hiện của gen nên GPF được biểu hiện bình thường) thì có màu xanh lục dưới đèn UV. Khẳng định này vì thế là sai.

B. Khi trình tự ARN xử lý bổ sung với promoter (không bổ sung với trình tự mã hóa protein) thì sự tắt gen vẫn có thể xảy ra (biểu hiện qua lá cây màu thẫm)

C. Quan sát hình sau

Qua hình này ta có thể thấy được những điều như sau:

_Khi dùng ARN xử lý bổ sung với trình tự promoter thì qua cả hai thế hệ đều thu được lá màu thẫm chứng tỏ sự tắt gen nhờ ARN có thể di truyền được.

_Đồng thời khi xử lý ARN bổ sung với trình tự mã hóa protein GPF thì thấy được rằng qua thế hệ con lại thu được lá cây xanh thể hiện rõ GPF, chứng tỏ sự tắt gen nhờ ARN không làm thay đổi trình tự ADN nó bổ sung (ở đây là trình tự mã hóa protein GPF).
Vậy câu này đúng.

D. Câu này qua quan sát hình có thể thấy rằng qua hai thế hệ thì sự tắt gen liên quan đến trình tự mã hóa protein không còn (thế hệ bố mẹ lá màu thẫm còn thế hệ con lá màu xanh sáng).

Advertisement

3 bình luận về “IBO 2017 – SỰ TẮT GEN

    1. Chào em, xin lỗi em vì giai đoạn này anh bận rộn với đời sống đại học nên không có đủ thời gian mà sắp xếp cho blog. Anh chuẩn bị có thời gian rảnh nên vào lúc đó sẽ cố gắng tiếp tục series này. Cảm ơn em vì đã theo dõi series này!

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s