K's Blog

A VERY SHORT INTRODUCTION

Chào mọi người, đây là blog của K. Mình lập blog này như là một cách để mở ra chương mới của cuộc đời mình (trước đây chủ yếu mình chỉ có học và tham dự các cuộc thi thôi à). Đồng thời mình cảm thấy rằng mình có nhiều thứ muốn chia sẻ nên mình viết thôi.

Nội dung của blog chủ yếu sẽ bao gồm chia sẻ về quá trình học tập như là một học sinh chuyên Sinh học của mình, trải nghiệm cuộc sống và những thứ mình mới nhận ra khi gần kết thúc 12 năm học. Về tần suất thì thật sự là mình sẽ viết kiểu tùy hứng nên không có tần suất cố định đây mọi người. Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để viết nên những bài viết chất lượng nhất có thể trong tầm của mình. Đồng thời thì với ngôn ngữ sử dụng trong blog thì chủ yếu vẫn là tiếng Việt, tuy nhiên đôi khi mình vẫn sẽ chèn thêm bản tiếng anh ở dưới.

Note: Những thứ mình viết hầu hết là từ suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân nên nó có thể chỉ đúng với mình còn với các bạn thì sai tè lè nên có gì thứ lỗi cho mình.

That’s all folks. Welcome to my place!

P/s: các bài viết của mình sẽ được lưu trữ ở mục “Blog Feed” trong Menu (cho các bạn xem trên điện thoại)

Liên hệ: qqqaaz2002@gmail.com

————————————————————————————————–

Hi everyone, it’s K’s blog. So this blog is a way to start a new chapter in my life, which was used to be all about studying and sitting for competitions. Besides, I just feel like I have a plenty of things to share, just give it a shot.

The content of this blog would be mainly about my experiences when studying as a Biology-major student, thoughts or facts that I just have recently realized after 12 academic years. Regarding the frequency, I am an impromptu writer so it is just unpredictable. That being said, I am gonna try my best to deliver the highest-quality contents in my capability. Also most of the content would be in Vietnamese but sometimes I may add the English version below the Vietnamese one.

Note: What I write would be based on my personal points of view and experiences. Hence, they can be just applicable to me, not you. Pardon me!

That’s all folks. Welcome to my place!

P/s: All of my writings can be found at the “Blog Feed” section in Menu (for mobile phone users)

CONTACT ME: qqqaaz2002@gmail.com